آزمون‌های شیمیایی آهن اسفنجی و گندله (آزمون آهن کل)

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  • تاریخ برگزاری: 26 مرداد 1401
  • ساعت برگزاری دوره: 9-12

توضیحات

هدف:

در این جلسات شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و به صورت عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025  برای این روش آزمون آشنا شده و تجارب خود را در زمینه پیاده‌سازی الزامات به منظور ایجاد هم‌افزایی با یکدیگر مبادله می‌نمایند.

مشاور نیز در این جلسات حضور داشته و نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه را تشرح خواهد نمود.

دستور جلسه:

  • تصدیق روش آزمون
  • تهیه برنامه کنترل کیفیت روش آزمون
  • رسم نمودارهای کنترلی مربوطه
  • ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری