آزمون شیمیایی آب (سختی کل – جلسه اول)

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تاریخ برگزاری: 4 آبان 1401
ساعت برگزاری دوره: 9-11

توضیحات

هدف:

در این جلسات شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و به صورت عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای این روش آزمون آشنا شده و تجارب خود را در زمینه پیاده‌سازی الزامات به منظور ایجاد هم‌افزایی با یکدیگر مبادله می‌نمایند.
مشاور نیز در این جلسات حضور داشته و نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه را تشرح خواهد نمود.

دستور جلسه:

  • برنامه صحه گذاری
  • گزارش صحه گذاری روش
  • برنامه کنترل کیفیت بر اساس SM
  • انواع نمودارهای کنترلی مورد استفاده و مشاهده نمونه این نمودارها
  • سوابق محاسبه عدم قطعیت روش