ماده مرجع پارامترهای اصلی در آرد گندم

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آنالایت: نیتروژن کجلدال، چربی کل و خاکستر (به همراه گلوتن)

توضیحات

حجم: 50 گرم