آزمون فلوراید به روش اسپکتروفوتومتری (جلسه دوم)

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

• تاریخ برگزاری: 5 مرداد 1401
• ساعت برگزاری دوره: 9-11

توضیحات

هدف

در این جلسات شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و به صورت عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای این روش آزمون آشنا شده و تجارب خود را در زمینه پیاده‌سازی الزامات به منظور ایجاد هم‌افزایی با یکدیگر مبادله می‌نمایند.
مشاور نیز در این جلسات حضور داشته و نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه را تشرح خواهد نمود.

دستور جلسه:
• تهیه برنامه صحه‌گذاری روش آزمون
• تکمیل سوابق صحه‌گذاری روش آزمون
• برنامه‌ریزی فعالیت‌های کنترل کیفیت روش آزمون بر اساس الزامات SM
• مشاهده نمونه تکمیل شده فعالیت‌های کنترل کیفیت روش آزمون