آزمون میکروبیولوژی آب (HPC)

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

– تاریخ برگزاری: 14 تیر 1401
– ساعت برگزاری دوره: 9-12

توضیحات

هدف

در این جلسات شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و به صورت عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای این روش آزمون آشنا شده و تجارب خود را در زمینه پیاده‌سازی الزامات به منظور ایجاد هم‌افزایی با یکدیگر مبادله می‌نمایند.
مشاور نیز در این جلسات حضور داشته و نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه را تشرح خواهد نمود.

 

دستور جلسه: 

• تهیه برنامه کنترل کیفیت روش آزمون
• تکمیل سوابق کنترل کیفیت و نمونه فرم‌های پیشنهادی
• رسم نمودار کنترلی دامنه/ درصد اختلاف نسبی (R/RPD)
• ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری