دوره آموزشی الکترونیکی تجزیه و تحلیل علل ریشه‌ای عدم‌انطباق‌ها

۸,۱۷۵,۰۰۰ ریال

مدرس جناب آقای مهندس حمید رضا دهناد

این دوره آموزشی شامل کارگاه‌های آموزشی مختلف جهت تشریح موضوع می‌باشد.

توضیحات

هدف از این دوره ایجاد مهارت لازم در شرکت‌کنندگان برای تجزیه و تحلیل علل ریشه‌ای عدم‌انطباق‌ها و انتخاب اقدامات اصلاحی مناسب در آزمایشگاه‌ها می‌باشد.

این دوره آموزشی شامل موارد زیر می‌باشد:

  • تعریف مساله
  • مهارت‌های مورد استفاده در حل مساله
  • مدل تصمیم‌گیری سیستماتیک
  • ابزارهای حل مساله
  • طوفان ذهنی(Brain Storming)
  • حل مساله به روش تجزیه و تحلیل علت و معلول
  • تجزیه و تحلیل پارتو
  • تجزیه و تحلیل علل ریشه‌ای به روش 5 Why
  • تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 مرتبط با عدم‌انطباق و اقدام اصلاحی و ارزیابی ریسک