دوره آموزشی مجازی کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه‌ها

۹,۸۱۰,۰۰۰ ریال

مدرس جناب آقای مهندس حمید رضا دهناد

توضیحات

هدف از این دوره آموزشی آشنایی با نحوه برنامه‌ریزی فعالیت‌های کنترل کیفیت و استفاده از ابزارها و فنون آماری مربوطه در نرم‌افزار Minitab و Excel می‌باشد. این دوره آموزشی کلیه الـزامات مطرح‌شده در بنـد 7-7 استـاندارد ISO/IEC 17025:2017 در خصوص حصول اطمینان از اعتبار نتایج آزمون را پوشش می‌دهد.

این دوره آموزشی شامل موارد زیر می‌باشد:

  • فیلم‌های آموزشی کاربرد Excel و Minitab
  • دسترسی به جزوات آموزشی
  • دسترسی به فایل منابع آموزشی
  • فایل‌های مربوط به تمرین‌ها و حل آنها با آموزش ویدویی
  • جداول آماری
  • دسترسی به قالب‌های Excel به منظور انجام عملیات آماری مختلف
  • آزمون به منظور ارزیابی سطح مهارت و میزان یادگیری