ماده مرجع فلزات سنگین در برنج

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آنالایت: کادمیوم، سرب و آرسنیک

توضیحات

حجم: 15 گرم