وبینار آشنایی با الزامات کارکنان در استاندارد ISO/IEC 17025

۴,۹۰۵,۰۰۰ ریال

تاریخ برگزاری : 9  ابان 1400 از ساعت 9 الی 13   

توضیحات

 

 سرفصل های وبینار :

  • الزامات شایستگی
  • ماتریس مسئولیتها و اختیارات
  • تعیین صلاحیت کارکنان
  • نیاز سنجی آموزش، اثر بخشی آموزش، نظارت و پایش عملکرد
  • سطوح شایستگی و مدیریت شایستگی
  • معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان در فعالیتهای اولیه آزمایشگاهی
  • آموزشهای بدو استخدام
  • عدم‌انطباق‌های معمول در خصوص الزامات مربوط به کارکنان