وبینار ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری با رویکرد بالا به پایین

۴,۳۶۰,۰۰۰ ریال

سرفصل‌های دوره:

  • مفهوم عدم‌قطعیت اندازه‌گیری
  • خطا و عدم‌قطعیت اندازه‌گیری
  • تخمین مولفه تصادفی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری با استفاده از داده‌های تجدیدپذیری درون آزمایشگاهی
  • تخمین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری با استفاده از داده‌های مشارکت در نوبت‌های مختلف آزمون مهارت (PT)
  • تصدیق مقدار عدم قطعیت محاسبه شده
  • گزارش دهی عدم‌قطعیت

 

تاریخ برگزاری :  26 دی 1401    ساعت 9 تا 13

توضیحات

هدف:

هدف از این دوره تشریح فنون و ابزارهای رویکرد بالا به پایین و استفاده از داده‌های مشارکت در آزمون‌های مهارت (PT) جهت تعیین مولفه سیستماتیک عدم‌قطعیت در تعیین عدم‌قطعیت کل می‌باشد. این رویکرد در بعضی از آزمون‌های می‌تواند به عنوان یک جایگزین مناسب برای رویکرد پایین به بالا (مدل‌سازی) مورد استفاده قرار گیرد.