وبینار کاربرد آزمون‌های اهمیت (Significance Tests) در صحه‌گذاری و تضمین کیفیت نتایج آزمون

۴,۳۶۰,۰۰۰ ریال

سرفصل‌های دوره:

  • توزیع نرمال و t-student
  • فاصله اطمینان
  • استفاده از t-test جهت مقایسه نتایج با ماده مرجع
  • استفاده از F-test و t-test جهت مقایسه دو مجموعه داده‌ها (دو روش، دو آزمایشگر و …)
  • استفاده از t-test جهت مقایسات جفتی روی مجموعه‌ای از نمونه‌ها
  • استفاده از ANOVA برای مقایسات بیش از دو مجموعه داده‌ها
  • استفاده از ANOVA جهت محاسبه تکرارپذیری و دقت میانی آزمایشگاه

تاریخ برگزاری :  24 بهمن 1401    ساعت 9 تا 13

توضیحات

هدف:

هدف از این دوره تشریح کاربردهای آزمون اهمیت شامل t-test، F-Test و ANOVA در ارزیابی عملکرد آزمایشگاه می‌باشد