وبینار کاربرد نمودارهای کنترلی – پیشرفته

۳,۲۷۰,۰۰۰ ریال

سرفصل‌های دوره:

  • مقدمه‌
  • نمودار کنترلی مقادیر RPD
  • نمودار کنترلی بازیافت
  • نمودار Z-Score
  • نمودار کنترلی صحت با استفاده از ماده مرجع
  • نمودار کنترلی شاهد
  • نمودار CuSum
  • به روزآوری حدود کنترلی
  • نمودار کنترلی هدف
  • نمودار کنترلی با استفاده از میانگین متحرک وزنی نمایی (EWMA)

تاریخ برگزاری :  21 تیر 1401    ساعت 9 تا 11

توضیحات

هدف:

هدف این دوره آموزشی تشریح مباحث تکمیلی در خصوص نمودارهای کنترلی شامل معرفی نمودارهای کنترلی پیشرفته و همچنین نحوه به روز آوری پارامترهای کنترلی و حدود در این نمودارها می‌باشد.